[1]
Mulyono, A.D.M. and Kholis, N. 2023. Dinamika penyesuaian diri anak tunagrahita dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan. 5, 2 (Dec. 2023), 71 - 86. DOI:https://doi.org/10.34199/oh.v5i2.165.