CATURJUNIANDRI, M. T. Novel corona virus diseases 2019 dan dampak yang timbul pada keluarga. Oetoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan, v. 2, n. 2, p. 76-83, 10 Dec. 2020.